Graphics: opticians, optical retail stores (39 items)

Brillenkoopman, Prent 157€25.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
19 cm x 26 cm
Brillen koopman
mid 19e eeuw
Naar J.B, Sonderman
Poulet blz 146, Zeiss blz 29
Brillenmaker, Prent 11€125.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
8 cm x 13 cm
Brillenmaker (Brillenmacher))
1699
Abraham van Santa Clara (1644-1709)
Uit: Etwass für alle,
Gravure Naar Jan Luijken
Zeiss, blz. 15 Die Brille, blz 27
Brillenmaker, Prent 302€125.00
opticians, optical retail stores
Graphics
houtsnede
8 cm x 13 cm
Klant bij een brillenmaker
1 568
Jos Amman
Uit Das Ständebuch, met Latijnse tekst
Lijkt orgineel
Poulet 279
Brillenmaker, prent 508€125.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
9 cm x 13 cm
De brillenmaker
18e eeuw
Jan Luijcken
Uit Spiegel van het met menselijk bedrijf
Rijksmuseum
Brillenverkoper Prent 092.€35.00
opticians, optical retail stores
Graphics
Litho
11 cm x 14 cm
Brillenverkoper
eind 19e eeuw
Verkoper van lorgnettes
"De bien bonnas lorgnettes"
Brillenverkoper Prent 83€99.50
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
25 cm x 19 cm
De Beurse, rechtsonder een brillenverkoper (marskramer)
1743
E. v. Bleys
Afbeelding van de Rotterdamse Beurs met rechtsonder de marskramer
die brillen verkoopt.
25 cm x 19 cm
Brillenverkoper, marskramer, prent 64€19.50
opticians, optical retail stores
Graphics
litho
16 cm x 14 cm
Brillenverkoper, marskramer (marchand des lunettes)
1829
de Frey
College of Optometrists
Brillenverkoper, Prent 113€17.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure, drukwerk
6 cm x 9 cm
Opticien met een klant
eind 19e eeuw
Uit een krant
Brillenverkoper, Prent 131€55.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
10 cm x 15 cm
Marskramer die brillen verkoopt
18e eeuw
Brillenwinkel€25.00
opticians, optical retail stores
Graphics
brillenwinkel (The Optician)
19e eeuw
gravure
Brillenwinkel Prent 166€22.50
opticians, optical retail stores
Graphics
Drukwerk,
gravure 26 cm x 41 cm
Brillenwinkel beg. 20e eeuw
Impr. Vagne
Uit: Images Amusantes blz 407,
Beeldverhaal boer en opticien (Kan de boer wel lezen/)
Beeldverhaal
Brillenwinkel, Prent 138€27.50
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure, drukwerk
Brillenwinkel
20 cm x 26 cm
eeuwwisseling 19/20 e eeuw
Bordes
Tekst: "Deze zal U bevallen mijnheer, de glazen zijn vensterruiten"
(tekst in het Frans)
Brillenwinkel, Prent 151€35.00
opticians, optical retail stores
Graphics
Drukwerk, gravure
20 cm x 30 cm
Bij etalage Chevalier (opticien)
midden 19e eeuw
Daumier, Aubert impr.
"De thermometer van Ir Chevalier heeft gelijk....
üit Parijs Hiver.
nr steen/plaat 1333
Brillenwinkel, Prent 202€25.00
opticians, optical retail stores
Graphics
Staal gravure
8 cm x 8,5 cm
Optiekwerkplaats
mid 19e eeuw
tekst "Optikus"
Brillenwinkel, Prent 401€7.50
opticians, optical retail stores
Graphics
drukwerk
14 cm x 7 cm
Brillenwinkel met klant
1960??
Overdruk van der Brillemacher
Brillenwinkel, Prent 5€90.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
8.5 cm x 15 cm
Brillenmaaker
18e eeuw
Jan Luyken
Tweede drukserie, er zijn prenten bekend met een andere
letter en een ander rijmpje.
Corson, Poulet, BOA
Brillenwinkel, Prent 89€15.00
opticians, optical retail stores
Graphics
Gravure
16 cm 23  cm
Brillenwinkel
19e eeuw
Naar een schilderij van Eleuterio Pagliano (18926-1903)
Pagina uit "een" boek, blz 179
Brillenwinkel. Prent 4€99.50
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
8 cm x 15 cm
Brillenwinkel (Brillenmaaker)
18e eeuw
Jan Luyken
Het menselijk bedrijf, latere druk, zie het rijmpje
Corson 52, poulet 142
Brillenwinkel/werkplaats, Prent 319€400.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
17 cm x 24 cm
Wekplaats opticien werktuigen
eind 18e eeuw
Encyclopedie Diderot
set van vier pagina's
De opticien, Prent 345€19.50
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure, krantendruk
8 cm x 9 cm
Interieur optiekwinkel
19e eeuw
The optician
Marskramer, prent 513€275.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
9.0 cm x  10.5 cm
Markramer met brillen
17e eeuw, 1656?????
Adriaen van Ostade (1610-1685)
Onderkant licht beschadigd
Marskramer, Prent 58€14.50
opticians, optical retail stores
Graphics

krantendruk , gra
19 cm x 26 cm
Marskramer met klant
1880
Soevenis d'Alsace
Poulet 146
Opticien, prent 136€25.00
opticians, optical retail stores
Graphics
Litho
15 cm x 24 cm
Spotprent van een opticien, opgebouwd vanuit zijn spullen
begin 19e eeuw
Senefelder, drukkerij Bernard Galerie Vivien
Opticien opgebouwd uit:  thermometer, neusbril, kompas, telescoop,
klok, diaprojector,  epidiascoop vergrootlas
Opticien, Prent 44€99.50
opticians, optical retail stores
Graphics
Litho
15 cm x 18 cm
Opticien, brillenverkoper
1895, oorsponkelijke litho, Litho uit boek 1925
Henri de Toulouse Lautrec
Uit Frapier, Les peintres gravuers, 1925, 625 exemplaren gedrukt
(verworden via Levy, Paris, augustus 1970)
Deze litho is gedrukt van de orginele steen (1895)
Optiek werkpklaats.
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
20 cm x 25 cm
Bladen uit de encyclopedie Diderot , 5 bladzijdes
1780
Uit Encyclopedie Diderot
5 platen vanuit deze encyclopedie
in omlijsting met glas 292 TM 296
optiek werkplaats
opticians, optical retail stores
Graphics
optiek werkpklaats
eind 18e eeuw
encyclopedie Diderot
complete set 292-296 ingelijst
optiek werkplaats
opticians, optical retail stores
Graphics
optiek werkplaats
eind 18e eeuw
encyclopedie diderot
blad met verklarende tekst (ingelijst)
als complete set 292-296
optiek werkplaats€300.00
opticians, optical retail stores
Graphics
optiek werkplaats
eind 18e eeuw
Encyclopedie Diderot, plaat III
ingelijst (volledige set 292-296), tottaalprijs
optiek werkplaats
opticians, optical retail stores
Graphics
optiek werkplaats
eind 18e eeuw
encyclopedie Diderot
plaat IV uit een set van vijf (ingelijst)
optiek werkplaats
opticians, optical retail stores
Graphics
optiek werkplaats
eind 18e eeuw
encyclopedie diderot
ingelijst, complete set 292-296
Optiek werkplaats. Prent 258€95.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
20 cm x 25 cm
Werkplaats opticien
1784
Diderot, d'Alembert redacteuren
Encyclopedie
4 pagina's per set
Optiekwinkel, man met bril. Prent 458€20.00
opticians, optical retail stores
Graphics

krantendruk, litho
10 cm x 13 cm
Man in een brillenwinkel
1886
Uit Punch Almanac
Optiekwinkel, Prent 255€19.50
opticians, optical retail stores
Graphics
Gravure krant/tijdschrift
22 cm x 17 cm
1883
Dumont/Normand
uit: le Monde Illustré advertentie van opticien Gaggani, Rue de lÉchelle
(zie ook ad. Gaggani 43)
Optiekwinkel. Prent 16€25.00
opticians, optical retail stores
Graphics
gravure
17 cm x 24 cm
Advertentie van Carpenter & Wesley, Opticians
1870
Uit een krant
Advertentie voor oogbad en brillen
Optiekwinkel. Prent 20€20.00
opticians, optical retail stores
Graphics
Gravure, krantendruk
12.5 cm x 13. cm
Brillenwinkel
eind 19e eeuw
In de optiekwnikel: Beim Optiker: Moet de luitenant een sneeuwbril,
Neen, hoogstens een sneeuwmonocle
Optiekwinkel. Prent 343€30.00
opticians, optical retail stores
Graphics
Gravure, krantendruk
16 cm x 23 cm
Vrouw bij een marskramer
eind 19e eeuw
R.Bong Berlin, E.Pagliabno (orgineel schilderij)
Uit een Elzasser krant
Poulet 454
ingelijst
Personen met een loupe. Prent 308€45.00
opticians, optical retail stores
persons with glasses
Graphics
Gravure
23 cm x 19 cm
Loupes
mid 19e eeuw
Piqal (1794-1872)
Drie heren bekijken bloempjes tot vermaak van anderen
Standbeeld van een opticien. Prent 105.€19.50
opticians, optical retail stores
Graphics
drukwerk, gravure
21 cm x 29 cm
Orenbril, opticien op een sokkel
ca 1850105
Projet de statue a elelever sur le Blvrd des Italiesn
A macadam les oculistes et les marchands de lunettes reconnaissans
Door het aanleggen van het asfalt kregen de mensen oogproblemen
orenbril
Tentoonstelling microscopen, prent 116€12.50
opticians, optical retail stores
Graphics
Gravure, krant
17 cm x 24 cm
Scientific Conversation
1855
Uit The illustrated london revieuw, april 28, 1855
Wetenscahappelijk gebabbel in de Apothecaries Hall